กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (27 พ.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ (25 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างทำกระเป๋าสำนักงานบัญชีคุณภาพบรรจุเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,500 ใบ (24 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชีผ่านระบบ e-Learning ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพปีงบประมาณ 2556 (23 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 25 รายการ (22 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (21 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (20 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) จำนวน 2 รายการ (19 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (18 พ.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE SYSTEM) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 พ.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 พ.ค. 2556)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 500 กล่อง (15 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรั้มเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องพิมพ์โทรสาร จำนวน 29 รายการ (15 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (14 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (13 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2556 (12 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการรื้อ ขนย้าย ติดตั้งชั้นเหล็ก ชั้นเหล็กรางเลื่อน และการขนย้ายเอกสารทางทะเบียน ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (สุรวงศ์) และเขต 5 (ศรีนครินทร์) (11 พ.ค. 2556)
สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรั้มเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องโทรสารและลูกดรั้มเครื่องโทรสาร จำนวน 46 รายการ (10 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (10 พ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th