กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ตามโครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน +6 (24 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต (21 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามดำเนินคดีผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำผิดกฎหมายของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสาขารวม 10 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อขยายหน่วยงานพันธมิตร (e-Strating Business) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 เม.ย. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไซส์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณธ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (18 เม.ย. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (17 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์การประชุมทางไกล ครั้งที่ 2 (16 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการบริหารจัดการและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กิจกรรม:การบริหารจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน+6 (14 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (13 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม:การบริหารจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน+6 (12 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล (Franchise Go Inter) โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (11 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (10 เม.ย. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2556 (9 เม.ย. 2556)
ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจัดซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (9 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,500 กล่อง (8 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ กิจกรรมสร้างความพร้อมธุรกิจเข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจัดจ้างการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) (6 เม.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th