กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (13 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดวามสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้แข่งขันได้ในสากล ปีงบประมาณ 2562 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งชั้นเหล็กรางเลื่อน จำนวน ๖๘ ตู้ (13 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๗๒๓๐ (12 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (12 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ จำนวน ๘๐๐ ชุด (12 ก.ย. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้ังที่ 6 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (11 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒๓ ตัว (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (11 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ จำนวน ๘๐๐ ชุด (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 (11 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๗๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 watt T8 จำนวน 1000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (10 ก.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๒ (10 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (10 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th