กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ตามโครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) (5 เม.ย. 2556)
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ (4 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ประจำปีงบประมาณ 2555 (4 เม.ย. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด (3 เม.ย. 2556)
ผลการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 เม.ย. 2556)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 429 เครื่อง (1 เม.ย. 2556)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 43 เครื่อง (31 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 28 เครื่อง (30 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (29 มี.ค. 2556)
สอบราคาจ้างกิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร e-Learning ให้สามารถบริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (M-Learning) จำนวน 3 หลักสูตร ภายใต้โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC ปีงบประมาณ 2556 (28 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ (28 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (27 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง (26 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (25 มี.ค. 2556)
ผลสอบราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ (24 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (23 มี.ค. 2556)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 5 แห่ง (22 มี.ค. 2556)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2 แห่ง (21 มี.ค. 2556)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (20 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และลูกดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 71 รายการ (19 มี.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th