กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาซื้อกระดาษ 80 แกรม เอ 4 จำนวน 3,000 รีม (17 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์ตามโครงการตรวจสอบและติดตามดำเนินคดีธุรกิจที่กระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายการ : รถโดยสาร ขนา 12 ที่นั่ง (ดืเซล) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม : จัดงาน e-Commerce Day (ครั้งที่ 2) (15 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการตรวจสอบและติดตามดำเนินคดีธุรกิจที่กระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (14 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ีที่มีมาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี ตามโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน (ครั้งที่ 2) (13 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตามโครงการตรวจสอบและติดตามดำเนินคดีธุรกิจที่กระทำความผิด ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายการ:รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (11 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (10 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานการสัมมนาทางวิชาการสมาคมการค้า โครงการสงเสริมพัฒนาสถาบันการค้า ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน (9 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 78 รายการ (9 มี.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล กิจกรรม:ส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ (ส่งเสริมการตลาดโลจิสติกส์การค้าตามนโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า) (ครั้งที่ 2) (8 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2556)
สอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ (6 มี.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ รายการที่ 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (6 มี.ค. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2556 (5 มี.ค. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซี่ยน (5 มี.ค. 2556)
ผลประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล ปี 2554 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล (4 มี.ค. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่ Trustmark โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซี่ยน (3 มี.ค. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซด์ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซี่ยน (2 มี.ค. 2556)
ผลสอบราคาจ้างดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ DBDmart เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซี่ยน (1 มี.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th