กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,500 กล่อง (28 ก.พ. 2556)
สอบราคาจ้างการจัดงาน DBD e-Commerce Day 2013 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (27 ก.พ. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ก.พ. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลองค์กร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมที่ 3 ออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2) (25 ก.พ. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร (e-Strating Business) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต (23 ก.พ. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ เฉพาะรายการที่ 3 รถบบรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 6 คัน และรายการที่ 4 รถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.พ. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ (21 ก.พ. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างดำเนินการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล ปี 2554 (20 ก.พ. 2556)
ประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : e-Commerce Excellence Portal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.พ. 2556)
สอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต (19 ก.พ. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Academy) โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน (18 ก.พ. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : e-commerce Excellence Portal (11 ก.พ. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2556 (4 ก.พ. 2556)
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ก.พ. 2556)
สอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (1 ก.พ. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (ครั้งที่ 3) (23 ม.ค. 2556)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 ม.ค. 2556)
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ (16 ม.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th