กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 ม.ค. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2555 (8 ม.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัมนาะรกิจการค้า(ครั้งที่ 2) (4 ม.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (ครั้งที่ 2) (18 ธ.ค. 2555)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชีผ่านระบบ e-Learning ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพปีงบประมาณ 2556 (14 ธ.ค. 2555)
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ธ.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2555 (11 ธ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างทำกระเป๋าสำนักงานบัญชีคุณภาพ บรรจุเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,500 ใบ (11 ธ.ค. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสร้างร้านค้าออนไลน์ โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (7 ธ.ค. 2555)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (7 ธ.ค. 2555)
สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 25 รายการ (7 ธ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (6 ธ.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (28 พ.ย. 2555)
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม (27 พ.ย. 2555)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) จำนวน 2 รายการ (26 พ.ย. 2555)
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกการถ่ายทอดสัญญาณ Video Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จำนวน 3 รายการ (22 พ.ย. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (15 พ.ย. 2555)
สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 29 รายการ (14 พ.ย. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสร้างร้านค้าออนไลน์โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (13 พ.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th