กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สอบราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (13 พ.ย. 2555)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 พ.ย. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2555 (9 พ.ย. 2555)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (8 พ.ย. 2555)
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาให้ความรู้การประกอบธุรกิจและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Training) ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการ และการตลาดผ่าสื่อออนไลน์ (e-Learning) (7 พ.ย. 2555)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE SYSTEM) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 พ.ย. 2555)
สอบราคาจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (6 พ.ย. 2555)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 พ.ย. 2555)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกการถ่ายทอดสัญญาณ Video Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จำนวน 3 รายการ (5 พ.ย. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (31 ต.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัมนาธุรกิจการค้า (26 ต.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 (26 ต.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE SYSTEM) จำนวน 8 รายการ (25 ต.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาให้ความรู้การประกอบธุรกิจและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Training) ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการ และการตลาดผ่าสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2556 (18 ต.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2556 (18 ต.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (16 ต.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการรื้อ ขนย้าย ติดตั้งชั้นเหล็ก ชั้นเหล็กรางเลื่อน และการขนย้ายเอกสารทางทะเบียน ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (สุรวงศ์) และเขต 5 (ศรีนครินทร์) (15 ต.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2555 (9 ต.ค. 2555)
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 107 เครื่อง (27 ก.ย. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ Call Center (27 ก.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th