กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 5 รวม 5 แห่ง (14 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และเขต 3 (14 ก.ย. 2555)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 คัน (13 ก.ย. 2555)
ประกาศขายทอดตลาดชั้นเหล็กรางเลื่อน และตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์มที่ชำรุด เสียหาย และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (12 ก.ย. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และเขต 3 (11 ก.ย. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 5 รวม 5 แห่ง (11 ก.ย. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2555 (10 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ Call center (7 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บและให้บริการเว็บไซต์ (Web Hosting) (7 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (7 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (6 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุกรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ (6 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (6 ก.ย. 2555)
สอบราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Cognos) (6 ก.ย. 2555)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (4 ก.ย. 2555)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31 ส.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (23 ส.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 409 เครื่อง (23 ส.ค. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างติดตั้งและเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (23 ส.ค. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ (ตู้ Rack) (23 ส.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th