กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ (ตู้ Rack) (23 ส.ค. 2555)
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องสอบราคาจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 1066*612*2135 มม. จำนวน 6 ตู้ (22 ส.ค. 2555)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 43 เครื่อง (15 ส.ค. 2555)
สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (15 ส.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 5 รวม 5 แห่ง (15 ส.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และเขต 3 (14 ส.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2555 (9 ส.ค. 2555)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31 ก.ค. 2555)
สอบราคาจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ตู้ Rack) (30 ก.ค. 2555)
สอบราคาจ้างติดตั้งและเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (30 ก.ค. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (23 ก.ค. 2555)
ประกาศขายทอดตลาดชั้นเหล็กรางเลื่อน จำนวน 66 แถวคู่ (6 ก.ค. 2555)
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม (5 ก.ค. 2555)
สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และลูกดรั้มเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ (5 ก.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2555 (4 ก.ค. 2555)
ยกเลิกการประกวดราคาจำหน่ายเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ น้ำหนักประมาณ 22,950 กิโลกรัม (22 มิ.ย. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2555 (13 มิ.ย. 2555)
ประกวดราคาจำหน่ายเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ น้ำหนักประมาณ 22,950 กิโลกรัม (25 พ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ตามโครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน +6 (ครั้งที่ 2) (23 พ.ค. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2555 (11 พ.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th