กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (ครั้งที่ 2) (20 ก.พ. 2555)
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (16 ก.พ. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์การประชุมทางไกล (14 ก.พ. 2555)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ. 2555)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (8 ก.พ. 2555)
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (8 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างการบริหารจัดการและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ต้นแบบการเชื่อโยงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กิจกรรม:การบริหารจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน+6 (8 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม:การบริหารจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน+6 (8 ก.พ. 2555)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2555 (6 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (6 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ประจำปี ตามโครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจรองรับอาเซียน +6 (3 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (3 ก.พ. 2555)
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (1 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล (Franchise Go Inter) โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (1 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (1 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,500 กล่อง (26 ม.ค. 2555)
สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (23 ม.ค. 2555)
ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเมืองพัทยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (20 ม.ค. 2555)
สอบราคาจัดซื้อระบบและอุปกรณ์การประชุมทางไกล (13 ม.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th