กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๔ (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 87 รายการ (21 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๔๔ ผืน (20 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมชุดท่อส่งน้ำ วาล์วน้ำ และระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (20 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมอุปกรณ์ (20 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างลงประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๔๔ ผืน (20 มิ.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (19 มิ.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมอุปกรณ์ (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดท่อส่งน้ำ วาล์วน้ำ และระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (19 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท(พค.0401) จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (15 มิ.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ (15 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (15 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (14 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th