กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (14 มิ.ย. 2561)
ราคากลางและตารางคำนวณราคากลางงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการโดยวิธีคัดเลือก (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (13 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" (12 มิ.ย. 2561)
สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง (11 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘.๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (11 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำซองจดหมายชนิดพิมพ์สำเร็จรูปแบบเจาะหน้าต่าง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึก วันกิติยากร ประจำปี ๒๕๖๑ (8 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (8 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ยี่ห้อโตโยต้า หมานเลขทะเบียน กล-๕๖๒๒ และหมายเลขทะเบียน นง-๙๓๔๖ (8 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ ๕ (8 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “OTOP Midyear ๒๐๑๘” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ ๒๐๑๘ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมายชนิดพิมพ์สำเร็จรูปแบบเจาะหน้าต่าง (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ ๕ (8 มิ.ย. 2561)
งานจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู้ช่องทางออนไลน์ (7 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๔ ตัว (7 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th