กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กล-๕๖๒๒ และหมายเลขทะเบียน นง-๙๓๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ ๓ เรื่อง "เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย" (6 มิ.ย. 2561)
งานจ้างพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (6 มิ.ย. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (5 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP Midyear ๒๐๑๘ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ ๒๐๑๘ (5 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๔ ตัว (5 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (5 มิ.ย. 2561)
สัญญาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น (4 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนช่องขวาด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ บาน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย"ครั้งที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก (4 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อวัสดุเพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย"ครั้งที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก (4 มิ.ย. 2561)
สัญญาซื้อขายหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องพิมพ์ Dell) (1 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (1 มิ.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (1 มิ.ย. 2561)
สัญญาซื้อขายหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung) (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนช่องขวาด้านหลังคนขับ จำนวน 1 บาน (31 พ.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “OTOP Midyear ๒๐๑๘” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ ๒๐๑๘ (31 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th