กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน “OTOP Midyear ๒๐๑๘” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ ๒๐๑๘ (31 พ.ค. 2561)
สัญญาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน นจ-1580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (25 พ.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 87 รายการ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 -30 กันยายน 2561) จำนวน 10 ราย (24 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-1149 (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม (23 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้าง ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นำสินค้าโอทอปซีเล็กซ์ขึ้นวางจำหน่ายในสนามบินน้ำ สร้างงานสร้างรายได้ สู่ท้องถิ่น (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนภุูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นำสินค้าโอทอปซีเล็กซ์ขึ้นวางจำหน่ายในสนามบิน สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ท้องถิ่น (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างลงประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน ๑๙๓ แผ่น (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน (17 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๗๕ ผืน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th