กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๗๕ ผืน (15 พ.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (11 พ.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (11 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกจำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (11 พ.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการรับงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ รายการ (10 พ.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน สำหรับเิดนทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คัน (10 พ.ค. 2561)
สัญญาจ้างกิจกรรมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) เพิ่มเติม (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คัน (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการรับงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ รายการ (10 พ.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม วงเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10 พ.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม วงเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท (10 พ.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (9 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-3276 (7 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 (4 พ.ค. 2561)
สัญญาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (4 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และกองข้อมูลธุรกิจ (3 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง (3 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th