กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (7 มี.ค. 2561)
สัญญาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ โครงการอาหารไทยต้อง Thai SELECT (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้มีความสมบูรณ์ (Data Cleansing) (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (7 มี.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ครั้งที่ ๕ จังหวัดชลบุรี (6 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (6 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ครั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี (6 มี.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (5 มี.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2561)
สัญญาจ้างเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce รุ่นที่ ๕-๘ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) โดยวิธีคัดเลือก (5 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท และฝ้าเพดาน ชั้น ๑๔ (โซน C) (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๔ ไปจังหวัดสงขลา (2 มี.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างบริการติดตั้งสายโทรศัพท์ จำนวน ๔ คู่สาย ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ (2 มี.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย จังหวัดภูเก็ต (2 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (2 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th