กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (28 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย จังหวัดภูเก็ต (28 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan)สำเนางบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (28 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การนำส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ (27 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมาการตรวจรับงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ ที่นำส่งทางไปรษณีย์ (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (27 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อตู้เซฟนิรภัย จำนวน 6 ตู้ (26 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๔ (26 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการอาหารไทยต้อง Thai SELECT (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้ง ๔ (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการตรวจรับงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ ที่นำส่งทางไปรษณีย์ (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การนำส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว (26 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารการอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในส่วนกลาง จำนวน ๒ วัน คือ ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งสายโทรศัพท์ จำนวน ๔ คู่สาย ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารการอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในส่วนกลาง จำนวน ๒ วัน คือ ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (23 ก.พ. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (22 ก.พ. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายรางและเพิ่มจุดไฟฟ้า จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Lan) และจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ (21 ก.พ. 2561)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 3) (21 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th