กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จำนวน ๑ เครื่อง (21 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ของส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จำนวน ๑ เครื่อง (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ไปจังหวัดตรัง (20 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (20 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาจัดหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ จังหวัดสงขลา (20 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท และฝ้าเพดาน ชั้น ๑๔ (โซน C) (20 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายรางและเพิ่มจุดไฟฟ้า จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Lan) และจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแห่ล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จังหวัดตรัง (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2018) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จังหวัดตรัง (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เซฟนิรภัย จำนวน ๖ ตู้ (19 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (19 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (16 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th