กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอมินี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (16 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (15 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๒๕๖๑ (14 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (14 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (14 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๗๗ อัน (13 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (13 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างโครงการบูรณาการระบบงานการ จดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC (13 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ จังหวัดสงขลา (13 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างย้ายรางและเพิ่มจุดไฟฟ้า จุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Lan) และจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ (13 ก.พ. 2561)
หนังสือข้อตกลงซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 2,690 รีม (12 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กระดาษเมทัลลิค สำหรับพิมพ์หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จำนวน ๗๐ แผ่น (12 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) (12 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ระบบสุขาภิบาล) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (12 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗๗ อัน (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (12 ก.พ. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม (9 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th