กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔ (9 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเมทัลลิค สำหรับพิมพ์หนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จำนวน ๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔ (9 ก.พ. 2561)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (8 ก.พ. 2561)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๙๖๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารเพื่อใช้ในการจัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ไปจังหวัดสงขลา (7 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (7 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (7 ก.พ. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม (7 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่ิอง ก่อร่างสร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย (6 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย (6 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (5 ก.พ. 2561)
ราคากลางการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (2 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า แอคเคอร์ หมายเลขทะเบียน กม-2601 (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า แอคคอร์ด หมายเลขทะเบียน กม-2601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (2 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th