กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้มีความสมบูรณ์ (Data Cleansing) (2 ก.พ. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างจัดทำป้ายชื่อผู้บริหาร(อธิบดี) และป้ายชื่อกอง (1 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เปลญวณ (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อผู้บริหาร(อธิบดี) และป้ายชื่อกอง (31 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารประกอบการสัมมนาไปจังหวัดเชียงราย เรื่อง กฏหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๓ (30 ม.ค. 2561)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (30 ม.ค. 2561)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (30 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2561)
สัญญาซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (26 ม.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๓ (25 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (25 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th