กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและสุขภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งระบบคิวของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (5 ก.ย. 2561)
ราคากลางงานจ้างซ่อมลิหต์โดยสาร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (5 ก.ย. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (4 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์เว็บไซต์ www.kongdeetourthai.com (4 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งระบบคิวของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (4 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด cctv ชั้น ๑๒ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (3 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๗ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด cctv ชั้น ๑๒ (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๗ (31 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาขนย้ายพัสดุและเอกสาร พร้อมจัดเรียงแฟ้มเอกสารให้เป็นระบบ (31 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ (30 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ (29 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง (29 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th