กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สำเนาเอกสารประกอบสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๒ (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมก๊อกน้ำซิงค์ล้างจานและวาล์วน้ำใต้ซิงค์ล้างจาน (11 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce จำนวน ๒ ครั้ง (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ (11 ม.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Gift Fair (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2561)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก๊อกน้ำซิงค์ล้างจาน และวาล์วน้ำใต้ซิงค์ล้างจาน (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฏหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๒ (10 ม.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ (10 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (10 ม.ค. 2561)
ราคากลางพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-9346 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนัง พื้นระเบียงและขอบกระจกที่น้ำรั่วซึม สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (9 ม.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์เปลญวน (9 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th