กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม จังหวัดนครปฐม คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
x
test1
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) (16 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (16 ม.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก (สัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒ (15 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (15 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ สู่การเป็น Smart Enterprises โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (15 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี ๒๕๖๑ (15 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 (15 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce จำนวน ๒ ครั้ง (12 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมารถตู้โยสารปรับอากาศ สำหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMES Networking Via Application ณ จังวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ (12 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (12 ม.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (12 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12 ม.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (12 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-9346 (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สำเนาเอกสารประกอบสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๒ (11 ม.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมก๊อกน้ำซิงค์ล้างจานและวาล์วน้ำใต้ซิงค์ล้างจาน (11 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 (11 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th