กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิดภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยง SME และ Statup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) (22 ธ.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce (22 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารปรกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (22 ธ.ค. 2560)
หนังสือข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (21 ธ.ค. 2560)
หนังสือข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (21 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (21 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (21 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมผนังลามิเนตหน้าลิฟต์ ชั้น ๓ และชุดควบคุมกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้า ชั้น ๑๗ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังลามิเนตหน้าลิฟต์ ชั้น ๓ และชุดควบคุมกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้า ชั้น ๑๗ (20 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (20 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๓ (19 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงานยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปราจีนบุรี (19 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (19 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่อง การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (19 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th