กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สัญญาจ้างกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ (19 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่อง การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาโครงการสัมมนา SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๓ (19 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ่างโครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) (19 ธ.ค. 2560)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงานยุค ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปราจีนบุรี (18 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ (18 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 (18 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (15 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตร ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลพบุรี (15 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดนวัตกรรม สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (15 ธ.ค. 2560)
ราคากลางงานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (15 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ขนาด NS120 ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-9345 (14 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชั้น ๗ และชั้น ๑๖ (14 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th