กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตร ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลพบุรี (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดนวัตกรรม สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (14 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (14 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-3276 (13 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชีชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๒ (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด NS120 รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-9345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างการจัดกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2017 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และกิจกรรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔๘ - ๕๓) (13 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) การให้บริการระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๒ (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๕๐,๐๐๐ แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (12 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th