กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาโครงการ สัมมนา SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชั้น ๗ และชั้น ๑๖ (12 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้ดครงการสร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2561 (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2017 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก (12 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3269 (8 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-8271 (8 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดเชียงราย (8 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารและประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบียนระดับเข้มข้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-3276 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายทะเบียนระดับเข้มข้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดเชียงราย (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (8 ธ.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกับการบัญชีเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน (7 ธ.ค. 2560)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 ธ.ค. 2560)
ราคากลางงานซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน (7 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) (7 ธ.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (7 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th