กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (7 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3269 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-8271 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) การให้บริการระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธ.ค. 2560)
ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (4 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ ๒ (4 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดอุบลราชธานี (4 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดอุบลราชธานี (4 ธ.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" จังหวัดอุบลราชธานี (4 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ ๒ (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดอุบลราชธานี (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี ชี้ช่องรวย จังหวัดอุบลราชธานี (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยื่น ปีงบปะมาณ 2561 (4 ธ.ค. 2560)
ราคากลางการจัดกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2017 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (4 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (4 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ (Online News Clipping) และบริการติดตามข่าวจากเว็บไซต์ (30 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th