กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (30 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (30 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (30 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๖,๗ และห้องผู้บริหารชั้น ๑๗ (29 พ.ย. 2560)
สัญญาจ้างจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก (29 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างจัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70R15R611 จำนวน 4 เส้น ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3267 (28 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (28 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาโครงการ สัมมนา SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ไปจังหวัดขอนแก่น (27 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้อราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๒ (27 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด cctv (27 พ.ย. 2560)
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด cctv (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๒ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือคู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Gift Fair (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) การให้บริการระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (27 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th