กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลอุดตัน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (29 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ ๒ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ (29 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) เผยแพร่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เรื่อง ผู้บังคับหลักประกัน (29 ส.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ (29 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (28 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลอุดตัน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑ – ๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑ – ๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างลูกจ้างเหมาฯ จำนวน 7 ราย (28 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ ๒ (28 ส.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสร้างความแข้งแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 7 ราย (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๖ ไปจังหวัดภูเก็ต (27 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th