กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางานจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข้งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย (24 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางในการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดสงขลา (24 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการจังหวัดปัตตานี สงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คัน และระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คัน (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๖, ๗ และห้องผู้บริหารชั้น ๑๗ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการจังหวัดปัตตานี สงขลา หรือจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คัน และระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คัน (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางานจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข้งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (24 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" จังหวัดสงขลา (23 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐ R๑๕ R๖๑๑ (จำนวน ๔ เส้น) ยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กย-3267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี..ชี้ช่องรวย จังหวัดสงขลา (23 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 พ.ย. 2560)
หนังสือข้อตกลงซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม (22 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th