กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดตรัง (20 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (20 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางานจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔๘ - ๕๓) (20 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างจัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70R15R611 จำนวน 4 เส้น ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3269 (17 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารและประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (17 พ.ย. 2560)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดตรัง (17 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางานจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (17 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (17 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกันภายใต้โครงการหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพื่อ SMEs ไทย ก้าวไกล เข้มแข็ง และยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกั (16 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๑ (16 พ.ย. 2560)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 พ.ย. 2560)
สัญญาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (16 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ ๑ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองจดหมาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขสภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (16 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางานจ้างทำรายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (16 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th