กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B๒B ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โครงการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คิดบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (10 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ สู่การเป็น Smart Enterprises โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี ๒๕๖๑ (10 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 (10 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 (10 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการ ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (8 พ.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-7230 (7 พ.ย. 2560)
สัญญาซื้อขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (7 พ.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน (7 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน (7 พ.ย. 2560)
ราคากลางการซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน (7 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) (7 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) (7 พ.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "๒๔ ชั่วโมง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ (6 พ.ย. 2560)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรมประจำปี 2561 (6 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-7230 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ย. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ (3 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th