กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารข่าว-ดำ จำนวน ๔๙ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา 2 เดือน) (19 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ ผ่านระบบ e-Learning (19 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ ผ่านระบบ e-Learning (19 ต.ค. 2560)
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-1580 (18 ต.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (17 ต.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒธานุกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 10 เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (16 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑-๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (16 ต.ค. 2560)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4) (12 ต.ค. 2560)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพือใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร บัญชีชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (11 ต.ค. 2560)
สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (11 ต.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลารวม ๑๐ เดือน) (11 ต.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) (11 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชี ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑ (10 ต.ค. 2560)
ข้อตกลงจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บัญชีชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑ (10 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรบัญชีชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (10 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 (9 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (3 ต.ค. 2560)
ข้อตกลงซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (3 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th