กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Facebook page 77 Experience (20 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ ๔๐,๔๖๕ กิโลกรัม ครั้งที่ ๒ (20 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลา 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าโกดังสำหรับเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ก.ย. 2560)
สัญญาจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (18 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะเวลารวม ๒ เดือน) (18 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (18 ก.ย. 2560)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ ชุด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด (13 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อน้ำดื่มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2561 (13 ก.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 2560)
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (12 ก.ย. 2560)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจัดระบบคิว ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 (12 ก.ย. 2560)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๕ (12 ก.ย. 2560)
ราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 (12 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (11 ก.ย. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมระบบงานสาธารณูปโภค (8 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 (8 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th