กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 (8 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อหมึกและครัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสารจำนวน 40 รายการ (7 ก.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ปีงบประมาณ 2560 (5 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ โครงการ (30 ส.ค. 2560)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรม พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing โดยวิธีสอบราคา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศจัดซื้อหมึกและครัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสารจำนวน 40 รายการ โดยวิธีสอบราคา (17 ส.ค. 2560)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก (16 ส.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (16 ส.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 (15 ส.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมไทย (Social Enterprise) (11 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ส.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (7 ส.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างจัดนิทรรศการ สืบสานปณิธาน แม่หลวงของปวงไทย ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2560 (3 ส.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ (SMART Startup ภูมิภาค 2017) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bididng (2 ส.ค. 2560)
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (1 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th