กรมพัฒน์ฯ จัดโปรต่อเนื่อง...เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ

กรมพัฒน์ฯ จัดโปรต่อเนื่อง...เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ
เปิด 3 หลักสูตร