กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN
รวมพลเจ้าของธุรกิจทั่วอีสานทั้ง 20 จังหวัด เสริมคมความรู้ เพิ่มพูนเพื่อนทางธุรกิจ
เตรียมพร้อม Go Inter สู่ประเทศในกลุ่ม CLMV
 
                   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Biz Club ESAN เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสมาชิก MOC Biz Club ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมพัฒนาความรู้เปิดมุมมองธุรกิจใหม่ๆ ที่จะไม่หยุด แค่ในประเทศ แต่พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสการค้าดินแดนลุ่มน้ำโขงสู่ตลาด CLMV จากศักยภาพของพื้นที่ ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่การเป็นเพื่อนแท้ทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมโชว์ผลงานย้ำความสำเร็จของการจัดกิจกรรม MOC Biz Club ปี 60 สร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 1.2 พันล้านบาท
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ผ่านกลไกเครือข่าย MOC Biz Club 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในแต่ละภูมิภาค มีกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 -19 มกราคม 61 และ ครั้งที่ 2 ภาคกลางและตะวันออก (26 จังหวัด) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
                   อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม Biz Club ESAN ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีจังหวัดผู้ประกอบการจาก 20 จังหวัดเข้าร่วมงาน และมีกำหนดจัดงานครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคใต้ (14 จังหวัด) ณ จังหวัดภูเก็ต (ประมาณ เม.ย.61) ความพิเศษของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันแล้ว จะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอีสานให้