กรมพัฒน์ฯ เร่งหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติปัญหา IFEC

กรมพัฒน์ฯ เร่งหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยุติปัญหา IFEC
พร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายุติปัญหา IFEC คาดทราบผล 8 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นประธานกรรมการ มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ย้ำ!! ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อน...จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่ปรากฏข่าวประเด็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประเด็นปัญหากรรมการของ IFEC นั้น