กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเกรดระบบการจองชื่อและจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท ให้ง่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเกรดระบบการจองชื่อและจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท ให้ง่าย
รวมในขั้นตอนเดียว ดันอันดับไทยสู่ Top 10 ประเทศที่สะดวก รวดเร็วในการสตาร์ทธุรกิจ
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ยุบ!! ขั้นตอนจองชื่อ รวมกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดให้เป็นขั้นตอนเดียวกันผ่านระบบ e-Registration อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่ ปูทางสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาอันดับเริ่มต้นธุรกิจของไทยในปี 2019 ให้กระเด้งไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอีก
                     นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจแก่ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของนิติบุคคลในขั้นสูงบนมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดให้บริการระบบจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้งานจำนวน 1,327,369 ราย และ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มีผู้เข้าใช้งานจำนวน 5,828 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
                       อธิบดี กล่าวต่อว่า "แม้ว่าการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ด้านในข้างต้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจุบันกรมฯ ยังได้เพิ่มการพัฒนากระบวนการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดย