กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์ฝ่าทางตันยุคน้ำมันขึ้นราคา!!

กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์ฝ่าทางตันยุคน้ำมันขึ้นราคา!!
ใช้แอพพลิเคชั่น LTMA จัดการลดต้นทุน บริหารเรื่องยุ่งๆ ของขนส่งให้ง่าย
พร้อมนำทางก้าวเดินด้วยเทคโนโลยีสู่ยุค 4.0
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการจัดกิจกรรม SMEs Networking Via Application เพิ่มอีกครั้งในส่วนกลาง เร่งผลักดันธุรกิจขนส่งให้ใช้แอพพลิเคชั่น LTMA ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้สอดรับสภาวะที่น้ำมันกำลังราคาสูง คาดจบโครงการจะมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,000 ราย หากสามารถนำ LTMA ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทั้งหมดจะช่วยประหยัดพลังงานได้มหาศาล ธุรกิจขนส่งก็จะเดินหน้าไปไกลขึ้นอีก
              นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในประเภทต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจบนมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งกำลังเป็นธุรกิจสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ปัจจุบันมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากลแล้วกว่า 700 ราย
             อธิบดี กล่าวต่อว่า "รวมถึงกรมฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMEs Networking Via Application