พาณิชย์! เปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย

พาณิชย์! เปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทย