กรมพัฒน์ฯ จุดพลุเปิดงาน

กรมพัฒน์ฯ จุดพลุเปิดงาน "The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก