พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs

พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs
ขนของดีภาคกลางและภาคตะวันออกมาโชว์และจำหน่ายในงาน