พาณิชย์! เตรียมดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform

พาณิชย์! เตรียมดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ก้
าวสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน และโลดแล่นบนรันเวย์ธุรกิจโลกด้วยการสร้างแบรนด์
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบวุฒิบัตร 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ (Strategic Brand Design for Business Transformation)" พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลสำเร็จเพื่อเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเตรียมผลักดันให้เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสม ทั้งออฟไลน์ เช่น ร้านค้าส่ง, ค้าปลีก, ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และช่องทางออนไลน์ เช่น Thaitrade.com, ของดีทั่วไทย.com เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ความสำเร็จของการจัดงาน "พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation