กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ชวนธุรกิจโคลนนิ่งเป็นแฟรนไชส์

กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ชวนธุรกิจโคลนนิ่งเป็นแฟรนไชส์
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยขยายร้านต่อได้ด้วยระบบแฟรนไชส์ เปิดรับสมัครแล้วในหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ปีนี้เพิ่มความพิเศษโดยได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทยมาช่วย X-Ray แผนการเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีโมเดลธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ย่นระยะเวลาความสำเร็จทางธุรกิจให้มาถึงเร็วขึ้นอีก
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยโมเดลธุรกิจที่จะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนั้นก็คือ