ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3267