ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา
"Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง"
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี


หมายเหตุ :
1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น (ไม่รับ walk in)
2. ผู้ที่มาลงทะเบียนหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ได้รับอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
3. ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หากไม่เข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กัลยา 0 2547 5959